Utbildning

Utbilda dig

Vi utbildar dig till att kunna verktygen och använda dem effektivt. Först då upplevs du som excellent på det du gör.

 

Vi erbjuder en certifieringsutbildning och en ledarskapsträning för dig som vill behärska DISC-systemet till fulländning. Certifieringsutbildningen är två lärarledda kursdagar innan användarträningen med övningsklienter börjar.  Därefter handleder, supportar och coachar vi dig under tre månader till att bli excellent i ditt hantverk.

Ledarskapsträningen är två aktiva dagar för dig som i praktiken vill använda DISC i olika ledarsituationer. Under två dagar kommer du att träna din kommunikationskunskap tillsammans med två av Sveriges bästa, personliga DISC-tränare.

Efter träningsdagarna får du personlig coaching.

Vi ställer krav på dig för att kunna certifiera dig och du ska ställa krav på oss för att bli nöjd. Vi nöjer oss bara med det bästa!

Läs mer i inbjudan nedan och anmäl dig till nästa utbildning. 

Det är ingen hemlighet; människor föredrar att interagera med människor de tycker om. Förmågan att skapa kontakt är en grundläggande färdighet vid försäljning, ledning, samarbete och i vardagssituationer.

Målet med DISC är att hjälpa användarna först bygga och sedan maximera produktiva relationer. Du behöver inte ändra din personlighet; du behöver bara känna igen vad som driver andra människor och förstå dina alternativ för att effektivt bemöta dem.

DISC är en etablerad och frekvent använd beteende- & kommunikationsprofil på den svenska marknaden. 

Efter certifieringsutbildningen har du:

 • Gedigen kunskap om DISC
 • Metoder och verktyg för effektiv kommunikation
 • Diplomering i DISC för individ-, samarbets- & grupprofiler
 • Erfarenhetsutbyten under 3 månader efter utbildningsdagarna
 • Certifiering efter genomförd och godkänd certifieringsuppgift
 • 16 ICF-godkända CCE-poäng (8 CC & 8 PD)
 • Boken ”DISC” av Lars Sjödin

 

Efter ledarskapsträningen har du:

 • Fördjupad kunskap om DISC
 • En personlig DISC ledarskapsprofil
 • En personlig tränings- & utvecklingsplan
 • Träning för effektivare beteendeflexibilitet
 • Ett individuellt coachingsamtal efter träningsdagarna
 • Boken ”Beteendet framför allt” av Lars Sjödin

 

Vi ger dig konkreta verktyg för att utvecklas

till en effektiv kommunikatör, rekryterare och säljare.

Kursledare 1:

Lars Sjödin är mag. ledarskap, beteendevetare och arbetar som konsult, föreläsare och utbildare. Han är en av Sveriges mest erfarna DISC- användare och har under många år arbetat med DISC-modellen inom bland annat offentlig sektor, näringsliv och idrottsrörelsen.

Lars är också författare till två böcker om DISC.


Kursledare 2:

Ulrik Lork har utbildat och certifierat mer än 500 personer i DISC sedan 2010. Han är organisationskonsult med gedigen coachbakgrund och mer är 25 års erfarenhet av kommunikation, samarbete och ledarskap i svenska och internationella verksamheter.

Ulrik var en del av teamet som översatte den nya DISC-profilen till svenska 2015 och kan systemet på djupet.

”Innehållsrik och konkret, en väldigt bra utbildning! Högt värde för mig.”

-Eva Berglind, Friskis&Svettis


"Att ha DISC som grund i att bättre förstå sig på andra är otroligt värdefullt, både privat och i arbetslivet."

-Mattias Edenholm, Försäljningschef


”När jag reflekterar över den process utbildningen/certifieringen har inneburit så konstaterar jag att upplägget har varit mycket ändamålsenligt och bra. Bra med två koncentrerade utbildningsdagar i internatform inledningsvis och bra med tre ERFA-möten tidsmässigt utspridda därefter. Bra har också kurslitteraturen och -dokumentationen varit samt stödet från Lars och Ulrik under utbildningsdagarna, och från Ulrik tiden därefter.”

- Per Dahlgren, Rekryteringskonsult

Ledarskapsträning 17-18 oktober i Stockholm
Certifieringsutbildning 24-25 oktober i Stockholm
 
 
 
 
 

Inbjudan till nästa certifieringsutbildning hittar du här!


Inbjudan till nästa ledarskapsträning

hittar du här!

"Stort tack för två väldigt bra dagar, samt er generositet med material, analyser, bok och era fördjupade exempel.

För mig har dessa dagar varit mycket värdefulla och när ni gick igenom delfaktorerna blev det ett djup i DISC som verkligen tilltalar mig."

Tobias Sandberg

MI-tränare

© Copyright Svenska DISC deluxe AB. All Rights Reserved.