Profiler

Profiler

Med rätt kunskap och system blir kommunikation, rekrytering och försäljning enkelt och givande.

Våra profiler ger kunskap och ett tydligt system för att förstå människor.

Resten är en konst som våra personalvetare, psykologer och konsulter hjälper dig med.

KOMMUNIKATIONS

PROFILER

SAMARBETS

PROFIL

DISC är ett av världens mest använda system för att förstå mänskligt beteende och kommunikation.

Våra DISC-profiler är översatt av svenskar för svenskar. Det ger dig en precis, nyanserad och kulturanpassad profil av högsta kvalitet.

Precisionen i testet är hög då det är psykologer, beteendevetare och organisationskonsulter som gjort översättningen och kontinuerligt bearbetar den. Du får företagsanpassade profiler, samarbetsprofiler och teamprofiler utan extra kostnad av oss. Vi vill göra dig framgångsrik!

Vi har följande individprofiler idag:

  • DISC Individ
  • DISC Workshop
  • DISC Kandidat
  • DISC Ledarskap
  • DISC Service & Sälj

DISC samarbete är ett konkret verktyg som är utvecklat för att ge ett effektivt samarbete mellan två personer. Resultatet är en strategi för individer som vill förbättra sitt samarbete utan att ändra på sig själva.

Verktyget ger en tydlig bild över individerna och deras sätt att arbeta tillsammans. Båda personerna får insikter i hur deras eget sätt att kommunicera och agera påverkar samarbetet.

Profilen ger personerna ett procentuellt index över likheten i deras naturliga kommunikationsstilar.

Ett unikt verktyg på den svenska marknaden!

FÖRSÄLJNINGS

PROFILER

DISC Sälj och DISC Service & Sälj är två DISC-baserade profiler som innehåller mycket information om olika behov vid försäljning och service. De innehåller specifik kunskap som är ovärderlig för sälj- och servicepersonal.

Sälj-IQ-profilen är ingen DISC-profil, utan svarar på frågan "Kan denna person sälja?" samt ger praktiska råd för att utveckla säljförmågan. Tidningen Top Sales World har utsett Sälj-IQ till Top-3 i världen inom "Top Sales & Marketing Assessment".

MOTIVATIONS

PROFIL

Vår drivkraftsanalys är baserad på en persons värderingar och förtydligar vad som motiverar. Utan den kunskapen är det mycket svårt att förstå eller förutse en individs beteende.

Motivator är baserad på forskning utförd av Dr. Eduard Spranger och Gordon Allport kring vad som driver och motiverar en individ. Olika motivationfaktorer kan förstärka eller försvaga beteenden som DISC mäter, vilket gör Motivator till ett utmärkt komplement till DISC.

Vill du jämföra din nuvarande DISC-profil med DISC Deluxe?

DISC individprofil
DISC kandidatprofil
DISC service & säljprofil
 
 
 

© Copyright Svenska DISC deluxe AB. All Rights Reserved.