Profiler

Profiler

Med rätt kunskap och system blir kommunikation, rekrytering och försäljning enkelt och givande.

Våra profiler ger kunskap och ett tydligt system för att förstå människor.

Resten är en konst som våra personalvetare, psykologer och konsulter hjälper dig med.

KOMMUNIKATIONS

PROFILER

DISC är ett av världens mest använda system för att förstå mänsklig kommunikation och beteende.

Vår DISC-profil är översatt av svenskar för svenskar. Det ger dig en precis, nyanserad och kulturanpassad profil av högsta kvalitet.

Det administrativa systemet är tydligt, intuitivt och skapat för att ge dig en kort startsträcka. Precisionen i testet är hög då det är psykologer, beteendevetare och organisationskonsulter som gjort översättningen.

Du får företagsanpassade profiler utan extra kostnad av oss. Vi vill göra dig framgångsrik!

SAMARBETS

PROFILER

Vår samarbetsprofil är ett konkret verktyg för effektivare samarbete och bättre förståelse för varann.

Verktyget ger en tydlig bild över individerna och deras sätt att arbeta tillsammans. Båda personerna får insikter i hur deras egna sätt att kommunicera och agera påverkar samarbetet. Profilen ger personerna ett index över deras naturliga kommunikationsstilar som ligger till grund för strategin till effektiv samverkan.

Ett unikt verktyg på den svenska marknaden!

FÖRSÄLJNINGS

PROFILER

Profiler som förtydligar och identifierar en persons kompetens inom olika aspekter av bemötande, service och säljkompetens. Att veta hur man kontinuerligt kan förbättras kräver att du regelbundet undersöker alla dessa aspekter. Vår profil erbjuder en sådan objektiv analys och svarar på frågan "Kan den här personen sälja?".

Tidningen Top Sales World har utsett vår Sälj-IQ-profil till Top-3 i världen inom "Top Sales & Marketing Assessment" sedan 2015.

Vill du ha mer information om profilerna?

Kommunikation
Rekrytering
Försäljning
 
 
 

© Copyright Svenska DISC deluxe AB. All Rights Reserved.