Profiler

Kvalitetssäkrade profiler

Vårt mål är att säkerställa förtroende och tillit från våra kunder genom att producera marknadens mest träffsäkra och kvalitetssäkrade profiler.

På en oreglerad marknad föregår vi med gott exempel genom att låta våra DISC- & Motivatorprofiler granskas av en objektiv, oberoende och vetenskapligt kvalificerad part.

Populära profiler

Med rätt kunskap blir kommunikation, rekrytering och försäljning enkelt och givande.

Våra profiler ger kunskap och ett tydligt system för att förstå människor.

Resten är en konst som våra personalvetare, psykologer och konsulter hjälper dig med.

DISC är ett av världens mest använda system för att förstå människors beteende och kommunikation.

Våra DISC-profiler är översatta av svenskar för svenskar. Det ger dig en nyanserad och kulturanpassad profil av högsta kvalitet.

Precisionen är hög då det är psykologer, beteendevetare och organisations-konsulter som gjort översättningen och kontinuerligt bearbetar den.

Du får företagsanpassade profiler, samarbetsprofiler och teamprofiler utan extra kostnad av oss. Vi vill göra dig framgångsrik!

Välj mellan någon av dessa individprofiler idag:

  • DISC Individ
  • DISC Workshop
  • DISC Kandidat
  • DISC Ledarskap
  • DISC Service & Sälj
  • DISC Samarbete
  • DISC Team

Motivator är baserad på forskning utförd av Dr. Eduard Spranger och Gordon Allport kring vad som driver och motiverar en individ.

Drivkraftsanalysen är baserad på en persons värderingar och förtydligar vad som motiverar hen att göra vissa saker och att undvika andra.

Utan den kunskapen är det mycket svårt att förstå eller förutse en individs beteende.

Individernas profiler kan också kombineras så att gruppers samlade drivkrafter beskrivs på ett tydligt och klargörande sätt.

Olika motivationfaktorer kan förstärka eller försvaga beteenden som DISC mäter, vilket gör Motivator till ett utmärkt komplement till DISC.

Distansarbetarens styrkor är en kombinationsrapport som är utvecklad för att belysa en persons styrkor vid distansarbete.

Första delen av rapporten ger en tydlig indikator på personens "beslutsfattande kapacitet". Den är baserad på Nobelpris-nominerade Dr. Robert S. Hartmans forskning om kritiska tänkande och mäter hur fyra centrala arbetsstyrkor kombineras

vid distansarbete.

Den andra delen baseras på DISC och identifierar hur kandidatens unika blandning av handlingskraft, socialt självförtroende, tålamod och precision kommer att kombineras och visas mot kunder, medarbetare och chefer.

Ett unikt verktyg på den svenska marknaden!

Ladda ner våra populäraste profiler

Testa den profil som intresserar dig kostnadsfritt

DISC Individrapport
DISC Kandidatrapport
DISC Service- & säljrapport
DISC Ledarrapport
Motivator-rapport
 
 
 
 
Fick rekommendation
Har behov
Är nyfiken
Har annan leverantör idag
Annat