Profiler

Profiler

Med rätt kunskap blir kommunikation, rekrytering och försäljning enkelt och givande.

Våra profiler ger kunskap och ett tydligt system för att förstå människor.

Resten är en konst som våra personalvetare, psykologer och konsulter hjälper dig med.

DISC Samarbete är ett konkret verktyg som är utvecklat för att ge ett effektivt samarbete mellan två personer. Resultatet är en strategi för individer som vill förbättra sitt samarbete utan att ändra på sig själva.

Verktyget ger en tydlig bild över individerna och deras sätt att arbeta tillsammans. Båda personerna får insikter i hur deras eget sätt att kommunicera och agera påverkar samarbetet.

Profilen ger personerna ett procentuellt index över likheten i deras naturliga kommunikationsstilar.

Ett unikt verktyg på den svenska marknaden!

KOMMUNIKATIONS

PROFILER

SAMARBETS

PROFIL

DISC är ett av världens mest använda system för att förstå mänskligt beteende och kommunikation.

Våra DISC-profiler är översatt av svenskar för svenskar. Det ger dig en precis, nyanserad och kulturanpassad profil av högsta kvalitet.

Precisionen i profilen är hög då det är psykologer, beteendevetare och organisationskonsulter som gjort översättningen och kontinuerligt bearbetar den. Du får företagsanpassade profiler, samarbetsprofiler och teamprofiler utan extra kostnad av oss. Vi vill göra dig framgångsrik!

Välj mellan någon av dessa individprofiler idag:

  • DISC Individ
  • DISC Workshop
  • DISC Kandidat
  • DISC Ledarskap
  • DISC Service & Sälj

Kvalitet

Våra profiler är kvalitetssäkrade av en oberoende, extern part

Vårt mål är att säkerställa förtroende och tillit från våra kunder genom att producera
marknadens mest träffsäkra och kvalitetssäkrade profiler. På en oreglerad marknad föregår vi med gott exempel genom att låta våra profiler granskas av en objektiv, oberoende och vetenskapligt kvalificerad part. För DISC har Assessment Standards Institute mätt reliabilitet, validitet och enskild påverkan.

FÖRSÄLJNINGS

PROFILER

DISC Sälj och DISC Service & Sälj är två DISC-baserade profiler som innehåller mycket information om olika behov vid försäljning och service. De innehåller specifik kunskap som är ovärderlig för sälj- och servicepersonal.

Sälj-IQ-profilen är ingen DISC-profil, utan svarar på frågan "Kan denna person sälja?" samt ger praktiska råd för att utveckla säljförmågan. Tidningen Top Sales World har utsett Sälj-IQ till Top-3 i världen inom "Top Sales & Marketing Assessment".

MOTIVATIONS

PROFIL

Vår drivkraftsanalys är baserad på en persons värderingar och förtydligar vad som motiverar. Utan den kunskapen är det mycket svårt att förstå eller förutse en individs beteende.

Motivator är baserad på forskning utförd av Dr. Eduard Spranger och Gordon Allport kring vad som driver och motiverar en individ. Olika motivationfaktorer kan förstärka eller försvaga beteenden som DISC mäter, vilket gör Motivator till ett utmärkt komplement till DISC.

Vill du jämföra din nuvarande DISC-profil med DISC Deluxe?

Vi ger dig möjlighet att testa en profil som intresserar dig. Helt kostnadsfritt!

DISC Individrapport
DISC Kandidatrapport
DISC Service- & säljrapport
DISC Ledarrapport
Motivator-rapport
 
 
 
 
Fick rekommendation
Har behov
Är nyfiken
Har annan leverantör idag
Annat
 
 

© Copyright Svenska DISC deluxe AB. All Rights Reserved.