Tjänster

TJÄNSTER


Våra erfarna konsulter, psykologer och beteendvetare älskar att dela med sig av sin kunskap.

När du behöver en hjälpande hand finns de här för att stötta dig!


Ibland behöver vi alla hjälp av utomstående experter för att klara av utmaningar eller heltiska perioder.

Vi erbjuder experthjälp när du behöver återkoppla en profil som du inte hinner med, få en utomståendes

syn på en utmanande situation eller lösa ett utvecklingsbehov hos någon medarbetare.


Välkommen att höra av dig om det finns något vi kan hjälpa dig med!

Distansarbete


Projekt Distansarbete


Vi har startat projektet för att med hjälp av en enkel, billig och effektiv profil kartlägga hur väl distansarbete passar olika personer.

Profilen ger svar på:

 • Kan personen arbeta effektivt med andra människor på distans?
 • Kan personen förbli engagerad och effektiv när hen är under stress?
 • Kan personen prioritera sina aktiviteter på distans?
 • Kan personen att ta ansvar för sina egna handlingar när hen jobbar på distans?


Se presentationen av profilens innehåll eller boka tid för ett samtal om hur denna skulle kunna hjälpa er!

Återkoppling


DISC Ledarskap på 60 min.


En timmas genomgång av din ledarskapsprofil med en erfaren och engagerad DISC-konsult kommer att ge dig mer än du kunde drömma om.

Du kommer att få:

 • Tydlighet över din naturliga ledarstil
 • Veta vilka andra stilar som är utmanande
 • Elva praktiska strategier för ditt ledarskap
 • Ovärderlig kunskap om dig själv och andra


Se exempelprofilens innehåll eller boka tid för en återkoppling här!

Ledarutveckling


360 Leadership challenge


Detta program är för dig som vill genomföra ett personligt upplägg för att utveckla dig som person, ditt chefskap och ditt naturliga sätt att leda under 90 dagar.

Programmet kommer att ge dig:

 • Ovärderlig kunskap om dig själv
 • Tydlighet i rollen som chef och ledare
 • Trygghet i vem du är och hur du uppfattas
 • Motivation till att utveckla ditt ledarbeteende
 • Support för att göra ett bra jobb som chef/ledare


Låter detta som något för dig?