Utbildning

Utbildning & Webinar

26-27

NOV

8

DEC

15

JAN

4-5

FEB

5

MAR

DISC certifiering 26-27 november


Denna utbildning kommer att ge dig ett kraftfullt verktyg och en tydlig modell för förståelse av mänskliga beteenden och behov. DISC är en självskattning där fokuspersonen lär känna sig själv och förstå varför hen handlar som hen gör i bestämda situationer.


Certifieringen ger dig grundläggande kunskaper av individ-, samarbets- och grupprofiler för professionella coacher & HR-konsulter. Efter certifieringen kommer du att självständigt kunna sköta profilering och återkoppling för individ och grupp.


Utbildningen omfattar 2 interaktiva utbildningsdagar via Zoom, 2 valfria övningsprofiler, boken DISC av Lars Sjödin och 3 månaders handledning. Detta upplägg är designat för att du ska kunna verktygen ordentligt och använda dem effektivt. Först då upplevs du som excellent i det du gör.


Webinar 8 december:

Vässa dina uppdrag med DISC


Detta webinar ger dig tips om hur du kan använda DISC i olika uppdrag. Du kommer att se vilken profil som är lämpligast att använda, hur du ska sälja in dem och vilket mervärde rätt profil ger kunden.


Det genomförs vi Zoom kl. 16.00 den 8 december och är 30 minuter långt.

Upplägget är 20 minuters föreläsning och 10 minuters frågor & svar.

Anmäl dig och få länken till mötet skickad till dig dagen innan!

DISC360 certifiering 15 januari 2021


DISC360 är en feedbackbaserad profil som är baserad på dina utvalda bedömares upplevelse av ditt beteende. För dig som är ute efter ett kraftfullt verktyg för socialt driven utveckling är detta en guldgruva.


Hur vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss kan vara två helt olika saker. Denna 360º-bedömning svarar på denna fundering genom att be observatörer att fylla i samma formulär som du själv och ge sitt perspektiv på dina handlingar och beteenden.

DISC certifiering 4-5 februari 2021


Denna utbildning kommer att ge dig ett kraftfullt verktyg och en tydlig modell för förståelse av mänskliga beteenden och behov. DISC är en självskattning där fokuspersonen lär känna sig själv och förstå varför hen handlar som hen gör i bestämda situationer.


Certifieringen ger dig grundläggande kunskaper av individ-, samarbets- och grupprofiler för professionella coacher & HR-konsulter. Efter certifieringen kommer du att självständigt kunna sköta profilering och återkoppling för individ och grupp.


Utbildningen omfattar 2 interaktiva utbildningsdagar via Zoom, 2 valfria övningsprofiler, boken DISC av Lars Sjödin och 3 månaders handledning. Detta upplägg är designat för att du ska kunna verktygen ordentligt och använda dem effektivt. Först då upplevs du som excellent i det du gör.


Motivator certifiering 5 mars


Motivator är en drivkraftsanalys som är baserad på en persons värderingar och förtydligar vad som motiverar hen att göra vissa saker och att undvika andra. Utan den kunskapen är det mycket svårt att förstå eller förutse en individs beteende.


Olika motivationfaktorer kan förstärka eller försvaga beteenden som DISC mäter, vilket gör Motivator till ett utmärkt komplement till DISC. Individernas profiler kan också kombineras så att gruppers samlade drivkrafter beskrivs på ett tydligt och klargörande sätt.

Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna