Utbildning

Utbildning & Webinar

Våra utbildningar är interaktivt engagerande och digitala.


Vi älskar att interagera och engagera dig som student. Efter att ha genomfört mer än tio utbildningar via Zoom känner vi oss bekväma i formen och deltagarna har uppskattat omställningen sedan 2020. Utvärderingarna visar ett snitt på 4,67 på en 5-gradig skala och blir bättre för varje utbildning.

Varmt välkommen du med!

12

MAJ

21

MAJ

DISC360 certifiering 12 maj


DISC360 är en feedbackbaserad profil som är baserad på dina utvalda bedömares upplevelse av ditt beteende. För dig som är ute efter ett kraftfullt verktyg för socialt driven utveckling är detta en guldgruva.


Hur vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss kan vara två helt olika saker. Denna 360º-bedömning svarar på denna fundering genom att be observatörer att fylla i samma formulär som du själv och ge sitt perspektiv på dina handlingar och beteenden. Resultatet blir ett spännande möte mellan din självskattning och deras upplevelse av ditt beteende. Vågar du?

Motivator certifiering 21 maj


Motivator är en drivkraftsanalys som är baserad på en persons värderingar och förtydligar vad som motiverar hen att göra vissa saker och att undvika andra. Utan den kunskapen är det mycket svårt att förstå eller förutse en individs beteende.


Olika motivationfaktorer kan förstärka eller försvaga beteenden som DISC mäter, vilket gör Motivator till ett utmärkt komplement till DISC. När individernas profiler kombineras visas gruppens samlade drivkrafter tydligt. Individuella och gemensamma drivkrafter kan försätta berg.

15-16JUNI

DISC certifiering 15-16 juni


Denna utbildning kommer att ge dig ett kraftfullt verktyg och en tydlig modell för förståelse av mänskliga beteenden och behov. DISC är en självskattning där fokuspersonen lär känna sig själv och förstå varför hen handlar som hen gör i bestämda situationer.


Certifieringen ger dig grundläggande kunskaper av individ-, samarbets- och grupprofiler för professionella coacher & HR-konsulter. Efter certifieringen kommer du att självständigt kunna sköta profilering och återkoppling för individ och grupp.


Utbildningen omfattar 2 interaktiva utbildningsdagar via Zoom, 2 valfria övningsprofiler, boken DISC av Lars Sjödin och 3 månaders handledning. Detta upplägg är designat för att du ska kunna verktygen ordentligt och använda dem effektivt. Först då upplevs du som excellent i det du gör.